خوراک آماده مرغ پری استارتر

ریال10.000

هر کیلوگرم

ناموجود

خوراک پری استارتر (آغازین)

  • خوراک طیور

  • 40 کیلویی

امروزه به دلیل اجراي برنامه هاي اصلاح نژادي و افزایش سرعت رشد، جوجه هاي گوشتی زمانی حداکثر پتانسیل ژنتیکی خود را نشان می دهند که تمام مواد مغذي مورد نیاز خود را بطور کامل و منظم دریافت کنند. براي حفظ عملکرد بهینه طیور تعادل صحیح میان مواد مغذي در جیره بایستی حفظ شود اما علاوه بر این، میزان مصرف خوراك مهمترین عاملی است که سرعت رشد و راندمان مصرف مواد غذایی را تعیین می کند، میزان مصرف خوراك در جوجه هاي گوشتی ارتباط بسیار نزدیکی با نرخ رشد بدن دارد و یکی از فاکتورهاي مهم در تعیین کارآیی تغذیه محسوب می شود، مصرف خوراك تحت تاثیر اثرات متقابل پیچیده بین عواملی است که با فیزیولوژي جوجه ها، سیستم عصبی، عوامل محیطی و احتیاجات غذایی مورد نیاز جهت رشد و نگهداري و مقاومت در برابر بیماري ها ارتباط دارد.

  • پشتیبانی کارشناسان

  • گارانتی بهترین قیمت

  • گارانتی کیفیت محصول

ویژگی های محصول

وزن تقریبی: 40 کیلوگرم
تاریخ مصرف: حداکثر تا 3 ماه پس از فروش
نوع دان: پري استارتر
شکل دان: کرامبل
قطر تقریبی دان: یک میلی متر

شرایط نگهداری

در جاي خشک، در دماي حداکثر 25 درجه سانتیگراد، دور از نور مستقیم خورشید و بروي پالت در 4 ردیف نگهداري شود.

مزایای مصرف

  • افزایش قابلیت هضم، جذب و متابولیسم خوراك به دلیل فرآیند پخت و فرآوري خوراك با بخار
  • کاهش انواع بیماري هاي گوارشی به دلیل استفاده از حرارت و بخار در فرآیند تولید خوراك
  • بالانس بسیار دقیق انرژي و پروتیین جیره و یکنواختی گله
  • پرنده در هر بار مصرف دان، به مقدار مساوي از تمام مواد مغذي مورد نیاز بهره مند می شود

دیدگاه ها

دیدگاه خود را ثبت کنید