این واحد در سال 1397 جهت تکمیل حلقه های زنجیره تولید گوشت مرغ شرکت کیمیا پرور خریداری شد و پس از تغییر نام ، کشتارگاه طیور کیمیا پرور با اخذ مجوز نوسازی و بهسازی در راستای افزایش ظرفیت به 4000 قطعه در ساعت (31 هزار تن گوشت مرغ در سال) و بهبود كیفیت و عرضه گوشت مرغ گرید +A و A مطابق مقررات و الزامات جدید سازمان دامپزشكی كشور در حال تکمیل می باشد. برخی از این اقدامات شامل دستگاههای تخلیه اندرونی اتوماتیک(خط 2) ، سیستم پیش سرد هوایی، سیستم تصفیه فاضلاب، سیستم برودتی آمونیاکی، قطعه بندی و بسته بندی اتوماتیک، سیستم نهایی شست و شو با آب لوله کشی شهری ،افزودن بخش پالایش مطابق با آخرین تکنولوژی های کشتارگاهی در اروپا می باشد.

بخش های مختلف مجتمع صنایع غذایی

خط تولید

این بخش شامل قلاب زنی، خون گیری، اسکالدر، پر کن، و تخلیه اندرونی دستی و اتوماتیک (خط 2) و سيستم پيش سرد هوايي يا Air Chilling به طول ١٣٠٠ متر میباشد که اين سيستم دماي مرغ ذبح شده را بدون نياز به غوطه وري در آب سرد و وزن گيري كاذب و احتمال انتقال آلودگي بصورت تك تك و بوسيله هوا خنك مي كند. سیستم پیش سرد هوایی به ظرفيت ٤٠٠٠ قطعه در ساعت براي مرغ گريد +A و A مورد استفاده قرار می گیرد.

چيلر آبي بهمراه آبچكان براي گريد Bبه کار گرفته می شود.

سیستم سورتینگ وزنی با دقت ١٠ ± گرم برای دسته بندی در وزنهای مختلف (12 وزن) جهت بسته بندی مرغ تازه کامل یا قطعه بندی بر اساس خواست مشتری و نیاز بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

قطعه بندی و بسته بندی

قطعه بندی گوشت مرغ پس از سورتینگ با دستگاههای اتوماتیك انجام میشود که شامل قطعاتی مانند ران، ساق ران سینه كامل و دو تیكه، بال، گردن، فیله مرغ و قطعات طمع دار شده می باشد.

برودتی و انجماد

با توجه به افزایش ظرفیت و ارتقاء كیفی و نیز ایجاد قابلیت انجماد و نگهداری مرغ منجمد این بخش كاملا نوسازی شده و سیستم آمونیاكی با كمپرسورهای اسكرو جایگزین سیستم فریونی قبلی شده است. این بخش شامل قسمت های زیر می باشد:

  1. سیستم چیلر آبی و چیلر هوایی مجزا برای رساندن سریع دمای مرغ كشتار شده تا ٤ درجه بالای صفر.
  2. چهار سالن پیش سرد ( پیش سرد مرغ تازه، پیش سرد انجماد، پیش سرد آلایش و پیش سرد پا) برای نگهداشت محصول بین ٠ الی ٤ درجه قبل از عرضه به بازار،
  3. چهار تونل انجماد ٤٠ – درجه هر یك به ظرفیت 7 تن در شیفت و جمعا تا 56 تن در روز.
  4. سه سالن سردخانه نگهداری ٢٥ – درجه جمعا به ظرفیت ٦٥٠ تن مرغ منجمد و محصولات جانبی و فرآوری شده.
  5. دو دستگاه یخساز پودری به ظرفیت جمعا ٥٠ تن یخ در شبانه روز.

 واحد HSE

جهت حفظ سلامت جسمی و روانی پرسنل مجتمع صنایع غذایی با توجه به شرایط سخت كاری در این مجتمع، واحد HSE در مجتمع صنایع غذایی تاسیس و مسایل مربوط به ایمنی و بهداشت محیط كار را تحت كنترل دارد.

واحد پالایش

به منظور استفاده بهینه از ضایعات حاصل از مجتمع صنایع غذایی و تبدیل آن به پودر گوشت با كیفیت، با میزان چربی و رطوبت كنترل شده و TVN پایین واحد تبدیل ضایعات با آخرین تكنولوژی با ملاحظات محیط زیستی به مجموعه اضافه شده است .

 

واحد تصفیه خانه

 

حفظ محیط‌ زیست؛ اصلی‌ترین هدف برای تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت کیمیاپروراست مجموعـه شـركت کیمیاپرور بـا محـور قـراردادن حفاظـت محيـط زيسـت،نســبت بــه کنتــرل اثــرات نامطلــوب زيســت محيطــي فعاليــت هــاي خــود در بالاتريــن ســطح ممكــن بــا تعريــف و اجرای  برنامــه هــای پالایش ضایعات و بازیابی آب های خروجی اقــدام مــی نمایــد؛ بنحــوی کــه بــا احــداث واحد پالایش پروتئین و چربی با روش های جدید بازیافت؛ از انتشار بوی نامطبوع و گاز کربن در محیط زیست جلوگیری و پودر پروتئین با کیفیت با چربی کمتر تولید و محصول جدیدی بنام روغن مایع مرغ به سبد محصولات خود اضافه نماید.