شرکت کیمیا پرور به عنوان یکی از بزرگترین زنجیره های تولید گوشت مرغ کشور که همیشه حامی کارکنان و نیروی جوان جویای کار بوده، در نظر دارد برای افزایش حجم تولید گوشت مرغ، در واحد جدید مرغ گوشتی از داوطلبان واجد شـرایط دعوت به همکاری نماید.

  1. دامپزشک
  2. کارشناس دامپروری
  3. کارگر فنی
  4. کارگر ساده

لطفا در صورت تمایل جهت اعلام آمادگی نسبت به تکمیل فرم استخدام از این لینک اقدام نمایید.