شرکت کیمیا پرور در راستای تحقق زنجیره یکپارچه گوشت مرغ اقدام به عقد قرارداد با مرغداری های گوشتی در سطح استان نموده و در قالب مشارکت با این واحد های تولیدی ظرفیت تولید مرغ گوشتی را به 500 هزار قطعه در هر دوره رسانیده است که با توجه به رویکرد و اهداف بلند مدت شرکت، قرار است تولید مرغ گوشتی به یک میلیون قطعه در هر دوره برسد که این میزان تولید باعث شده شرکت کیمیا پرور به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان این حوزه شناخته شود.