شرکت کیمیا پرور در راستای تحقق زنجیره یکپارچه گوشت مرغ با حمایت و همکاری شرکت شهرک های کشاورزی و دامپروری جهاد کشاورزی در سال 1391 زمینی به مساحت 160 هکتار در شهرستان مرند از آن شرکت خریداری نموده است که این مجتمع شامل بخش های زیر می باشد :

  • واحد های پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 1.5 میلیون قطعه در هر دوره
  • کارخانه خوراک آماده طیور به ظرفیت سالانه 50 هزار تن
  • کارخانه جوجه کشی به طرفیت سالانه 20 میلیون قطعه