این ترجمه مقاله در حوزه تخصصی “zooengineering” می باشد که در دانشگاه FSBEI NE” ” در شهر تروتیسک واقع در استان چلیابینسک روسیه تحت نظر دکتر باخارف الکسی الکساندروویچ نوشته شده است و در سال 2020 در نشریه تخصصی دانشگاه ترانس اورال منتشر شده است.

چکیده

در این مقاله تاثیر استفاده از سیستم تهویه سقفی و سیستم تهویه تونلی در مرغداری ها مقایسه میشود. این تحقیق در یک شرکت بزرگ صنعتی در منطقه تومنسکی بر روی مرغ ها ی گوشتی نژاد آربور آیکرز پلاس انجام شده است.در طی این تحقیق علمی و اقتصادی ، مشخص شد که پرورش جوجه ها در سالن هایی با سیستم تهویه تونلی، منجر به رشد و پرورش سریعتر مرغ های گوشتی میگردد.

مفهوم توسعه مرغداری در روسیه به معنای تولید عمده محصولات مرغ در شرکتهای بزرگ تخصصی میباشد که تحقیقات وسیعتر و عمیق تر میتواند منجر به پیشرفت های زیادی در این صنعت گردد و در نهایت باعث بهتر شدن شرایط اقتصادی میشود.

در حال حاضر ، مرغداری ها به منظور انجام فرآیندهای تکنولوژیکی ، ایجاد تغذیه بیولوژیکی مناسب برای طیور و همچنین صرفه جویی در منابع انرژی ضمن ایجاد یک میکرو اقلیم مطلوب با توانایی کنترل و مدیریت آن ، به طور هدفمند تلاش میکنند. با توجه به داده های متعدد، تنها با فراهم آوردن یک محیط مطلوب میتوان میزان بهره وری مرغ ها را 25-30 درصد افزایش داد.

حفظ دمای هوای مطلوب و پایدار در تولید مرغ گوشتی امری ضروری است به این علت که چنین جوجه هایی سرعت رشد بسیار بالایی دارندو به حجم بسیار بیشتری از هوای پاک و تمیز ، و همچنین رطوبت و درجه حرارت مناسب برای رشد طبیعی خود نیاز دارند. منطقه تومنسکی تابستان های گرم و زمستان های سردی دارد به همین علت حفظ دمای هوای مناسب و پایدار یکی از مهمترین وظایف همه مرغداری های این منطقه است.

هدف از این مطالعه تعیین مناسب ترین سیستم تهویه برای رشد جوجه های گوشتی صنعتی است. این تحقیق در منطقه تومنسکی در روستای کاسکارا انجام شد. بر اساس هدف تعیین شده کارهای زیر انجام گرفت:

  1. مطالعه پروسه های اصلی رشد و پرورش جوجه ها.
  2. مطالعه سیستم های تهویه ای که در مرغداری ها استفاده میشود.
  3. تحقیق در مورد رشد جوجه های گوشتی که در سالن های مجزا با سیستم تهویه متفاوت و مجزا که در شرکت “جوجه های گوشتی تومنسکی” پرورش می یابند.

این تحقیق علمی در شرکت “جوجه های گوشتی تومنسکی” در ماه آگوست و سپتامبر سال 2019 انجام شده است.

این مطالعه روی جوجه های یک روزه تا 37 روزه نژاد آربور آیکرز که زمان ذبح آنها فرا رسیده بود انجام شد. برای انجام این تحقیق دو گروه از جوجه های یک روزه با وزن 25 گرم، که هر گروه متشکل از 8400 جوجه بود تشکیل شد. جوجه های گروه اول در سالنی با سیستم تهویه تونلی پرورش یافتند درحالیکه گروه دوم در سالنی با سیستم تهویه سقفی نگهداری شدند. طرح کلی تحقیق در شکل 1 نشان داده شده است.

جدول 1 ، طرح کلی تحقیق:

گروه شماره سالن تعداد روزهای پرورش جوجه ها تعداد جوجه ها زمان شروع تحقیق مورد بررسی شده
1 29-3 37 8400 سیستم تهویه تونلی
2 30-3 37 8400 سیستم تهویه سقفی

به استثنا ویژگی مورد بررسی (سیستم تهویه) ، هر دو گروه مورد مطالعه در شرایط کاملا یکسانی قرار داشتند، مطابق با کلیه الزامات بهداشتی و فنی برای پرورش این نوع جوجه.

خوراک هر دو گروه، خوراک دان آماده مطابق با توصیه ها و استاندارد های “vnitip” بود که از نظر مواد مغذی و مواد فعال بیولوژیکی متعادل بودند. در روند رشد جوجه ها، از چهار فرمول خوراک دان آماده استفاده شد که هر یک برای سن معین، مقدار رشد خاص و رشد متوسط روزانه مناسب برای جوجه های نژاد آربور آیکرز پلاس تهیه شده بود.

روند رشد مرغ های گوشتی پرورش یافته در مرغداری ها با سیستم های مختلف تهویه در شرایط صنعتی با شاخص های زیر میتوان بررسی کرد : میزان رشد کلی ، میزان رشد متوسط ​​روزانه ، میزان رشد نسبی در دوره های مختلف ، ثبت روزانه مرگ و میر جوجه ها ومیزان مصرف خوراک. همچنین بر اساس نتایج کشتار، و بررسی آنها، تاثیر اقتصادی استفاده از سیستم های مختلف تهویه برای پرورش جوجه های گوشتی ارزیابی شد.

این تحقیق نه تنها شامل روند رشد جوجه های گوشتی بود، بلکه شامل روند آماده سازی هم بود که این روند آماده سازی یک هفته به طول انجامید که در مجموع با احتساب 37 روز رشد و یک هفته آماده سازی، مدت زمان کل این تحقیق 44 روز بود.

در حین آماده سازی، هر دو سالن با پاشیدن محلول فرمالدئید آمونیاک کاملا ضد عفونی شدند سپس پس از گذشت 5 روز، سیستم تهویه فعال شد تا هوا از بخارات مضر پاک شود. سپس زمین به عمق 10 سانتی متر با خاک اره خشک و تمیز پوشانده شد. دو روز قبل از جوجه ریزی دان خوری تعبیه شد. در ازای هر 70 جوجه گوشتی یک دان خوری قرار داده شد و , در ازای هر 15 جوجه گوشتی، یک آبخوری قطره ای تعبیه شد. و در مجموع 8 دان خوری اضافی دیگر هم در سالن قرار داده شد تا جوجه ها در هفته اول پرورش، بهتر رشد کنند. و همچنین کفپوش کاغذی هم برای افزایش عمر بستر اصلی (خاک اره) قرار داده شد و برای رشد بهتر جوجه ها، روی این کفپوش خوراک دان هم پخش شد.

48 ساعت قبل از جوجه ریزی ، دمای لازم سالن روی 33 درجه و رطوبت نسبی 68% تنظیم شد. برای سیستم گرمایش سالن از بخاری های “بیگ داچمن” استفاده شد به این صورت که در هر سالن 8 بخاری قرار داده شد تا این مرحله تفاوت در سیستم های تهویه هیچ تاثیری در نتیجه نهایی نداشت و هر دو سالن کاملا برای جوجه ریزی آماده بودند.

در تاریخ 22 آگوست سال 2019، در هر دو سالن 8400 جوجه گوشتی یک روزه نژاد آربور آیکرز قرار داده شد که وزن تقریبی هر کدام از آنها 24-26 گرم بود و اطمینان حاصل شد که همه جوجه ها دسترسی کامل و راحتی به آب و خوراک دارند.

در روز پنجم زندگی جوجه ها، به آنها پروبیوتیک BVA+ از طریق آب آشامیدنی به نسبت 5 گرم در ازای هر لیتر آب داده شد. هدف از این کار آماده کردن جوجه ها برای تغییر فرمول خوراک دان ، افزایش ایمنی بدن جوجه ها و افرایش قابلیت هضم خوراک آنها بود.

در روز هفتم ، برای مشخص کردن میزان افزایش وزن جوجه ها، وزن آنها دوباره اندازه گیری شد که نتایج آن در جدول دو مشخص شده است.

جدول 2: وزن جوجه های زنده و میزان افزایش وزن جوجه ها در سن 7 روزگی (توجه :وزن تولد هر کدام از جوجه ها 25 گرم در نظر گرفته شد)

نام وزن جوجه ها به گرم میزان رشد به گرم متوسط میزان رشد به گرم نسبت رشد
گروه 1 219.6 194.6 27.80 778
گروه 2 209.4 184.4 26.34 738
تفاوت گروه 1 و 2 10.2 10.2 1.46 40

جدول بالا نشان میدهد که میزان رشد جوجه ها در گروه اول به طور چشمگیری بیشتر از گروه دوم است. تمام شاخص ها نشان میدهند که مرغداری با تهویه تونلی به طور متوسط 5 درصد و از نظر میزان رشد نسبی 40 درصد بیشتر است.

هشت روز پس از جوجه ریزی،خوراک دان هر دو گروه تغییر کرد و به آنها گرانول درشت و واکسن خوراکی TABIK MV برای پیشگیری از بیماری های عفونی داده شد.

در روز یازدهم به جوجه ها برای پیشگیری از بیماری نیوکاسل، واکسن سواک نیو 1 داده شد.

در چهارده روزگی جوجه ها دوباره وزن شدند، نتیجه دومین کنترل وزن جوجه ها در جدول سوم نشان داده شده است.

جدول شماره 3 : وزن جوجه ها و میزان رشد آنها در چهارده روزگی

نام وزن جوجه ها به گرم میزان رشد به گرم متوسط میزان رشد به گرم نسبت رشد
گروه 1 600 380.4 54.34 173
گروه 2 565 355.6 50.80 170
تفاوت گروه 1 و 2 35 24.8 3.54 3

همانطور که در جدول بالا مشاهده میکنید با وجود اینکه مرغ های گروه اول همچنان وزن بیشتری نسبت به گروه دوم دارند ولی با توجه به میزان وزن جوجه ها در هفته هفتم، میزان افزایش وزن جوجه ها یکسان بوده است و تفاوت سه درصد را میتوان خطای آماری تلقی کرد.

در روز پانزدهم ، خوراک دان مرغ ها دوباره تغییر کرد و همچنین علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند.

در 22 روزگی خوراک دان نهایی به آنها داده شد و دوباره وزن کشی جوجه ها انجام شد و نتایج آن در جدول شماره 4 نشان داده شده است.

جدول شماره 4 : وزن جوجه ها و میزان رشد آنها در بیست و دو روزگی

نام وزن جوجه ها به گرم میزان رشد به گرم متوسط میزان رشد به گرم نسبت رشد
گروه 1 1136 536 576.57 89
گروه 2 1090 525 75.00 93
تفاوت گروه 1 و 2 46 11 1.57 4-

از این جدول میتوان نتیجه گرفت که در هفته سوم زندگی جوجه ها، با اینکه جوجه های گروه دوم، نتوانستند به شاخص رشد مطلق برسند ولی نسبت به وزن قبلی شان، حتی بیشتر از گروه اول افزایش وزن داشتند که میتواند منجر به مرگ و میر بیشتر جوجه ها در این دوره شود که در این مورد توضیح خواهیم داد.

در 28 امین روز، مرغ ها واکسیناسیون نهایی را علیه بیماری نیوکاسل دریافت کردند. در روز 28 ام ویا آغاز هفته پنجم زندگی جوجه ها، آخرین کنترل وزن جوجه های زنده انجام شد که نتیجه آن در جدول شماره 5 نشان داده شده است

جدول شماره 5 : وزن جوجه ها و میزان رشد آنها در بیست و هشت روزگی

نام وزن جوجه ها به گرم میزان رشد به گرم متوسط میزان رشد به گرم نسبت رشد
گروه 1 1689 553 79.00 49
گروه 2 1653 563 80.43 52
تفاوت گروه 1 و 2 36 10- 1.43- 3-

طبق این جدول، روند رشد جوجه ها در گروه اول بسیار کاهش پیدا کرد البته همین اتفاق برای گروه دوم هم افتاد ولی با مقایسه هر دو گروه افزایش رشد گروه دوم بیشتر بود.

در روز 35 ام، دو روز قبل از ذبح جوجه ها مکمل سالکولی اس درای برای کاهش سطح میکرو فلورا بیماریزا و در نتیجه افزایش ایمنی جوجه ها به آنها داده شد.

در روز 37 ام، همه جوجه ها پس از 12 ساعت گرسنگی، برای کشتار ارسال شدند، جایی که آخرین کنترل وزنشان انجان شد که نتایج آن در جدول 6 نشان داده شده است.

نام وزن جوجه ها قبل از ذبح میزان رشد به گرم متوسط میزان رشد به گرم نسبت رشد
گروه 1 2310 621 88.71 37
گروه 2 2225 572 81.71 35
تفاوت گروه 1 و 2 85 49 7.00 2

مطابق جدول شش، میتوان جهش رشد در گروه اول و حفظ افزایش پایدار رشد در گروه دوم را مشاهده کرد که علت آن افزودن مکمل خوراکی “سالکولی” میباشد و چنین تفاوت قابل توجهی در جهش رشد گروه اول را تنها میتوان به تاثیر سیستم تهویه نسبت داد به این علت که همه عوامل دیگر در این آزمایش، از ابتدا تا انتها یکسان بودند. با بررسی این داده ها و مشاهده این جهش رشد، میتوانیم نتیجه بگیریم که سیستم تهویه تونلی خیلی بهتر از سیستم تهویه سقفی میباشد.

همچنین نباید ایمنی جوجه ها را در کل دوران رشد فراموش کرد، که این داده ها در جدول شماره 7 ذکر شده است

جدول شماره 7: مرگ و میر و ایمنی جوجه ها

روز مرگ و میر گروه 1- گروه 2 جوجه های زنده
گروه 1 گروه 2 گروه 1 گروه 2
1 10 8 2- 99.88 99.90
2 11 11 0 99.75 99.77
3 6 5 1- 99.68 99.71
4 10 12 2 99.56 99.57
5 7 6 -1 99.48 99.50
6 7 8 1 99.39 99.40
7 3 1 2- 99.36 99.39
8 6 4 2- 99.29 99.35
9 6 3 3- 99.21 99.31
10 8 7 1- 99.12 99.23
11 6 6 0 99.05 99.15
12 6 6 0 98.98 99.08
13 17 15 2- 98.77 98.90
14 10 9 1- 98.65 98.80
15 10 11 1 98.54 98.67
16 10 10 0 98.42 98.55
17 7 5 2- 98.33 98.49
18 11 9 2- 98.20 98.38
19 9 13 4 98.10 98.23
20 11 24 13 97.96 97.94
21 18 16 2- 97.75 97.75
22 6 15 9 97.68 97.57
23 27 18 9- 97.36 97.36
24 16 13 3- 97.17 97.20
25 14 13 1- 97.00 97.05
26 10 11 1 96.88 96.92
27 17 24 7 96.68 96.63
28 19 17 2- 96.45 96.43
29 22 26 4 96.19 96.12
30 15 23 8 96.01 95.85
31 25 20 5- 95.71 95.61
32 39 54 15 95.25 94.96
33 40 36 4- 94.77 94.54
34 56 51 5- 94.11 93.93
35 48 61 13 93.54 93.20
36 68 55 13- 92.73 92.55
37 56 46 10- 92.06 92.00
مجموع 667 672 5 92.06 92.00

با در نظر گرفتن اطلاعات جدول شماره 7، میتوان ادعا کرد که در هر دو گروه میزان مرگ و میر جوجه ها دقیقا یکسان بوده و در شاخص “پرورش مرغ گوشتی روی زمین” این میزان متوسط بوده است و میزان اختلاف را میتوان خطای آماری قلمداد کرد.

یکی از مهمترین نشانه های پرورش موثر جوجه های گوشتی، تغذیه آنهاست که به تحقق پتانسیل بالای آنها برای رشد و افزایش وزن کمک میکند.

برای بررسی کارآمدی خوراک جوجه ها میزان مصرف خوراک و تاثیر آن بر رشد جوجه ها بررسی شد که نتایج آن در جدول شماره 8 آمده است.

جدول شماره 8- میزان مصرف واقعی خوراک دان و تاثیر خوراک در رشد جوجه ها

دوره رشد میزان مصرف خوراک در دوره رشد میزان مصرف خوراک در دوره رشد در ازای هر کیلوگرم افزایش وزن
گروه اختلاف گروه 2 و 1 گروه اختلاف گروه 2 و 1
1 2 1 2
7-1 روزگی 139.21 3 311.77 3 172.56 1.26 1.29 0.03
14-8 روزگی 180.16 6 265.73 6 85.57 1.30 1.31 0.01
22-15 روزگی 084.80 13 542.77 13 457.97 1.42 1.46 0.04
30-23 روزگی 202.40 19 995.68 19 793.28 1.93 1.99 0.06
37-31 روزگی 848.03 19 440.05 21 592.01 1 2.00 1.95 0.05-
مجموع 454.60 61 555.99 64 101.39 3 1.58 1.60 0.02

با توجه به داده های فوق میتوان دریافت که هر دو گروه مقدار کافی خوراک دان مصرف کردند اما باید به این نکته توجه کرد که جوجه های گروه اول با وجود اینکه 4.92% خوراک کمتری مصرف کردند 0.02 درصد رشد بهتری داشتند که این مسئله به روشنی بهتر بودن سیستم تهویه تونلی را ثابت میکند.

و در آخر میتوان به این نتیجه رسید که در آب و هوای گرم، سیستم تهویه سقفی تفاوت چندانی با سیستم تهویه تونلی ندارد و یکسان هستند ولی زمستان ، با توجه به شاخص رشد جوجه ها، میتوان نتیجه گرفت که تهویه تونلی در آب و هوای سرد بسیار بهتر از تهویه سقفی است به همین علت است که ما پیشنهاد میکنیم از سیستم تهویه تونلی در مرغداری ها استفاده شود.