مراسم نکوداشت روز حسابدار و تقدیر از حسابداران شرکت کیمیاپرور، روز چهارشنبه 15 آذر در دفتر شرکت برگزار شد.

در این مراسم که همه ساله با حضور مدیران ارشد مجموعه برگزار می گردد به نقش موثر حسابداران در شرکت اشاره شد. در ادامه آقای فهمی مدیرعامل شرکت کیماپرور افزودند: “حسابداران و متصدیان امور مالی به عنوان شاهرگ های تغذیه کننده و پشتیبان ، با دقت نظر، پاکدستی و  جدیت  ؛ اعضای  امین  و مورد  وثوق  مجموعه کیمیاپرور بوده  و با برنامه ریزی ، نظارت و پایش مستمر منابع   و هزینه کردها سیستم شرکت را زنده و پیش رونده نگاه می دارند. روز حسابدار  فرصت مغتنمی است  تا  اینجانب  با تبریک  این  روز   به  همه  همکاران حسابدار  و   کارگزاران    مالی شرکت کیمیاپرور از زحمات  و تلاش های تک تک عزیزان  به  ویژه  در  پیاده سازی  برنامه های  مالی در کمترین زمان ممکن تقدیر و سپاسگزاری نمایم.”