افتخاراتی که تا امروز در شرکت کیمیاپرور به آن دست پیدا کرده ایم، نتیجه تلاش تک تک همکاران از جمله خانم ها و مادران شاغل در مجموعه است، بانوانی که با فعالیت در حوزه های مختلف از جمله مالی، فروش، بازرگانی، کنترل کیفی و اداری نقش مهمی در ارتقا مجموعه داشته اند.

روز زن فرصتی مغتنم برای قدردانی از حضور و مشارکت ارزنده بانوان همکارمان می باشد، این روز را به همه بانوان همکار تبریک و تهنیت عرض میکنیم و شادی ، موفقیت و پیشرفت همه زنان میهن مان را آرزو می کنیم.