با توجه به توانایی های های فنی و تخصصی مدیریت تولید شرکت و همچنین  به دلیل فراهم بودن امکانات و تجهیزات مدرن فارم شماره 3، جهت تامین نیاز منطقه به جوجه مرغ و خروس گله های مادر گوشتی، شرکت کیمیا پرور برای اولین بار در استان آذربایجان شرقی در فروردین 1401 اقدام به جوجه ریزی و پرورش 44 هزار قطعه مرغ اجداد آرین کرده است.