جلسه شهرک مرغداری مرند

جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به مجتمع مرغداری کیمیاپرور واقع در شهرک دامپروری و کشاورزی شهرستان مرند برگزار شد.

این جلسه که با حضور مقامات استانی و شهرستانی ، در تاریخ 14 مرداد ماه در دفتر همایشهای جهاد کشاورزی شهرستان مرند برگزار گردید ، به مشکلات و موانع پیش روی شرکت کیمیاپرور و نحوه مرتفع کردن آنها پرداخته شد. همچنین مقرر گردید، در هفته دولت مراسم کلنگ زنی این مجتمع مرغداری، به عنوان یک پروژه ملی با حضور مقامات عالی رتبه برگزار گردد.

بازدید میدانی شهرک دامپرور مرند

پس از پایان جلسه، طی بازدید میدانی از محل پروژه، مسائل و مشکلات توسط مدیران جهاد کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت. 

این طرح با سرمایه ۱۵ هزار میلیارد ریالی در مدت زمان ۳۰ ماه و با اشتغالزایی برای ۲۴۰ نفر انجام خواهد گرفت.