شرکت کیمیا پرور با اعطای کارانه مبتنی بر عملکرد از پرسنل خود تقدیر به عمل آورد. این کارانه به پاس زحمات شبانه روزی کارکنان این شرکت در تحقق امر تولید و تامین چرخه تغذیه سالم جامعه اعطا شد، که نشانگر اهمیت بالای نیروی انسانی در این شرکت می باشد.

علیرغم چالش های اقتصادی غالب جامعه، این شرکت به سرمایه گذاری روی کارکنان خود و حفظ یک محیط کاری مثبت و انگیزشی اعتقاد راسخ دارد و پرداخت کارانه نه تنها به عنوان یک پاداش مالی، بلکه نمادی از قدردانی عمیق از تلاش و فداکاری کارکنان است. 

این شرکت امیدوار است که این اقدام به عنوان منبعی برای انگیزه و تشویق برای کارکنان خود باشد و معتقد است که نیروی کار راضی و با انگیزه سنگ بنای دستاوردهای غنی شرکت است.

مشارکت استثنایی آنها نه تنها به موفقیت شرکت کمک کرده است، بلکه تبدیل به یک الگو در صنعت شده است. این شرکت به داشتن چنین تیم برجسته ای افتخار می کند و مشتاقانه منتظر آینده ای پر از رشد مداوم و موفقیت مشترک است.