شرکت کیمیا پرور به عنوان یکی از بزرگترین زنجیره های تولید گوشت مرغ کشور که همیشه حامی کارکنان و نیروی جوان جویای کار بوده، در نظر دارد برای توسعه بخش فنی مهندسی کشتارگاه صنعتی طیور و تأمین نیروی انسانی مورد نیـاز خـود از داوطلبان واجد شـرایط دعوت به همکاری نماید.

1- فنی کار  (نصب و تعمیر تجهیزات – جوشکاری)

2- لوله کش (اعم از بخار، آب، هوای فشرده و تصفیه خانه)

لطفا در صورت تمایل جهت اعلام آمادگی نسبت به تکمیل فرم استخدام از این لینک اقدام نمایید.