هیئت تجاری متشکل از شرکتهای تولیدی و بازرگانی ، برای بازدید از مجموعه کیمیا پرور به تبریز آمدند.

این هیئت تجاری که در راستای توسعه همکاری های مشترک با شرکت کیمیا پرور روز های 25 و 26 فروردین ماه به تبریز آمده بودند، از واحد های تولیدی شرکت، مجتمع صنایع غذایی (کشتارگاه)، کارخانه تولید خوراک دان و فارم 3 مرغ مادر بازدید کرده همچنین با مراحل تولید انواع دستگاه های قطعه بندی اتوماتیک مرغ ( سرکولار و خطی )، انواع گیت های هایژنیک عبوری ، انواع دستگاههای استخوان گیر مرغ و دستگاه پوست کن ریلی و دیگر ماشین آلات آشنا شدند و جهت همکاری با شرکت کیمیا پرور برای تامین مواد اولیه مصرفی تولیدی ها و بهره گیری از دستگاه های تولیدی کیمیا پرور اعلام آمادگی نمودند .