همکار گرامی جناب آقای حامد مهماندوستان،

وکالت صرفاً یک حرفه نیست، بلکه تعهد است و ما همیشه با چشمان خود دیده‌ ایم که شما متعهدانه برای احقاق حق، تلاش کرده اید.

موفقیت چشمگیر جنابعالی در پیمودن این مسیر  سخت و متعالی و اخذ پروانه وکالت پایه یک را به شما تبریک میگوییم و امیدوارم وجدان بیدار تان راهنمای شما برای برقراری عدالت باشد.