این واحد در سال 1397 جهت تکمیل حلقه های زنجیره تولید گوشت مرغ شرکت کیمیا پرور خریداری شد و پس از تغییر نام به نام کشتارگاه طیور کیمیا پرور با اخذ مجوز نوسازی و بهسازی در راستای افزایش ظرفیت به 31 هزار تن گوشت مرغ در سال و بهبود كیفیت و عرضه گوشت مرغ گرید +A مطابق مقررات و الزامات جدید سازمان دامپزشكی كشور در حال انجام اقداماتی می باشد. برخی از این اقدامات شامل ارتقاء دستگاههای تخلیه اندرونی اتوماتیک(خط 2) ، سیستم پیش سرد هوایی، سیستم تصفیه فاضلاب، افزودن بخش تبدیل ضایعات با كیفیت و مطابق با آخرین تکنولوژی های کشتارگاهی در اروپا می باشد.

بخش های مختلف كشتارگاه

خط كشتار

سيستم پيش سرد هوايي يا Air Chilling به طول ١٣٠٠ متر و ظرفيت ٤٠٠٠ قطعه در ساعت براي مرغ گريد +A و A مورد استفاده قرار می گیرد. اين سيستم دماي مرغ ذبح شده را بدون نياز به غوطه وري در آب سرد و وزن گيري كاذب و احتمال انتقال آلودگي بصورت تك تك و بوسيله هوا خنك مي كند. چيلر آبي بهمراه آبچكان براي گريد Bبه کار گرفته می شود.

سورتینگ وزنی با دقت ١٠ ± گرم برای دسته بندی در وزنهای مختلف جهت بسته بندی مرغ تازه بر اساس خواست مشتری و نیاز بازار در سه گرید تولیدی. A+ ، A ، B صورت می گیرد.

قطعه بندی و فرآوری

قطعه بندی و فرآوری گوشت مرغ با دستگاههای اتوماتیك انجام میشود که شامل قطعاتی مانند ران، ساق ران سینه كامل و دو تیكه، بال، گردن، فیله، پا، دل و جگر و سنگدان و مرغ و قطعات طمع دار شده می باشد.

برودتی و انجماد

با توجه به افزایش ظرفیت و ارتقاء كیفی و نیز ایجاد قابلیت انجماد و نگهداری مرغ منجمد این بخش كاملا نوسازی شده و سیستم آمونیاكی با كمپرسورهای اسكرو جایگزین سیستم فریونی قبلی شده است. این بخش شامل قسمت های زیر می باشد:

  1. سیستم چیلر آبی و چیلر هوایی مجزا برای رساندن سریع دمای مرغ كشتار شده تا ٤ درجه بالای صفر.
  2. چهار سالن پیش سرد ( پیش سرد مرغ تازه، پیش سرد انجماد، پیش سرد آلایش و پیش سرد پا) برای
  3. نگهداشت محصول بین ٠ الی ٤ درجه قبل از عرضه،
  4. سه تونل انجماد ٤٠ – درجه هر یك به ظرفیت ٨ تن در شیفت و جمعا تا ٤٨ تن در روز.
  5. سه سالن سردخانه نگهداری ٢٥ – درجه جمعا به ظرفیت ٦٥٠ تن مرغ منجمد و محصولات جانبی و فرآوری شده.
  6. سه عدد یخساز پودری به ظرفیت جمعا ٥٠ تن یخ در شبانه روز.

 واحد HSE

جهت حفظ سلامت جسمی و روانی پرسنل كشتارگاه با توجه به شرایط سخت كاری در كشتارگاه، واحد HSE در كشتارگاه تاسیس و مسایل مربوط به ایمنی و بهداشت محیط كار را تحت كنترل دارد.

پودر گوشت

به منظور استفاده بهینه از ضایعات حاصل از كشتار طیور و تبدیل آن به پودر گوشت با كیفیت، با میزان چربی و رطوبت كنترل شده و TVN پایین واحد تبدیل ضایعات با آخرین تكنولوژی با ملاحظات محیط زیستی به مجموعه اضافه شده است .