شرکت کیمیا پرور مجوز های مورد نیاز برای فرآوری محصولات پروتئینی را از سازمان غذا و دارو اخذ نموده است. همبرگر ، سوسیس، کالباس، ناگت و شنیسل از جمله محصولاتی هستند که در مجموعه کیمیاپرور تولید خواهند شد.