امروزه کیفیت و نحوه تولید غذا برای مصرف کنندگان اهمیت زیادی دارد. از این رو تاسیس رستوران های زنجیره ای که این قابلیت را داشته باشند که بتوانند به مشتریان خود این اطمینان را بدهند که غذای با کیفیت و سالم به دست مشتریان می رسانند بسیار حائز اهمیت است. مجموعه کیمیا پرور، با ایجاد زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ و نظارت دقیق بر سطح کیفی کلیه حلقه های تولیدی خود که شامل، واحد های پرورش مرغ مادر گوشتی ، جوجه کشی، واحد های پرورش مرغ گوشتی، کارخانه خوراک آماده دام و طیور، کشتارگاه مکانیزه طیور، فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات می باشد در نظر دارد با تاسیس رستوران های زنجیره ای در سطح کشور غذاهای با کیفیت و سالم با استفاده از گوشت مرغ های واحدهای تولیدی کیمیا پرور ارائه نماید و بدین ترتیب حلقه نهایی زنجیره کیمیاپرور تکمیل می گردد.