1. صرف تکمیل فرم دلیل بر تعهد شرکت جهت استخدام شما نیست.
  2. در صورت تاييد شما جهت فعاليت در اين شرکت از طرف مسئول مربوطه با شما تماس گرفته خواهد شد ، خواهشمند است از تماس جهت پيگيري خودداري نماييد.

مشخصات عمومی

سوابق تحصیلی

در صورتی که چند مدرک تحصیلی دارید می توانید به ترتیب از پایین ترین مدرک به بالاترین مدرک، ردیف های زیر را پر کنید.

ردیف یک

ردیف دو

ردیف سه

سوابق شغلی

ردیف یک

ردیف دو

ردیف سه

مهارت های کاری

ردیف یک

ردیف دو

ردیف سه

میزان آشنایی به زبان انگلیسی