شماره تماس
دفتر مرکزی

تبریز، خیابان خطیب، جنب خیابان اشکان، ساختمان کیمیا

دفتر مرکزی

تبریز، خیابان خطیب، نرسیده به خیابان اشکان، ساختمان کیمیا، پلاک 8
شماره تلفن های دفتر مرکزی: 2-34416880-041 و 3-34403271-041 شماره فکس: 34437679-041

فارم1 سرند

کیلومتر 45 تبریز-ورزقان، 2 کیلومتر بعد از روستای سرند، مرغ مادر کیمیاپرور ارسباران
کد پستی: 5396111864

فارم 2 بناب

جاده بناب-تبریز، جنب نیروگاه حرارتی، پشت شهرک صنعتی، جاده روستای قیماسخان، مرغ مادر کیمیاپرور ارسباران.
کد پستی: 5554135201

فارم 3 آذرشهر

پنج کیلومتری آذرشهر به طرف عجب شیر، سمت چپ پنج کیلومتری جاده روستای هفت چشمه، مرغ مادر شرکت کیمیاپرور ارسبارن فارم سه. کد پستی: 5173865398

فارم 4 آذرشهر

پنج کیلومتری آذرشهر به طرف عجب شیر، سمت چپ شش کیلومتری جاده روستای هفت چشمه، مرغ مادر شرکت کیمیاپرور ارسبارن. کد پستی: 5173865398

خوراک دان

جاده تبریز-آذر شهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، سی متری آخر، بیست متری کمربندی جنوبی، جنب کارخانه بهدانه.
کد پستی: 5375183491

کشتارگاه

ده کیلومتری جاده تبریز-اسپیران، سمت راست، کشتارگاه کیمیاپرور.

کد پستی: 5365131149