میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت مبارک باد.

 یک مرد مثالی از شهامت، قدرت و جسارت در زندگی است که تکیه‌گاهی مستحکم برای خانواده است. مردی که امروز در زندگی نقش همسر و در آینده نقش پدر یک خانواده را دارد. امروز روزی برای گرامی داشتن و تجلیل از زحمات مردان سرزمینمان است.

اکنون شرایط اقتصادی کشور، پدران را بیش از پیش تحت فشار گذاشته، پدران زحمتکشی که همه سختی‌ها را به جان می‌خرند تا خانواده‌شان فشار مشکلات را احساس نکنند. پدرانی که دستان پینه دار، صورت آفتاب سوخته، پا و کمر درد و خط و خطوط چهره‌شان، یادگار یک عمر زحمت کشیدن آنها برای یک لقمه نان حلال است.

از طرف تیم کیمیا پرور روز پدر، روز بزرگداشت مقام مردانگی، را به مردان راستین شرکت کیمیا پرور و تمام مردان زحمت کش کشورمان تبریک میگوییم.